2,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ζουν με Πολλαπλή Σκλήρυνση παγκοσμίως
2 έως 3 φορές πιο συχνή εμφάνιση στις γυναίκες
Εμφανίζεται πιο συχνά σε ηλικία 20-40 ΕΤΩΝ