Κατανοώντας τον Διαβήτη - Δείτε τα εκπαιδευτικά βίντεο:

«Μαζί στη ζωή»: Εκστρατεία ενημέρωσης για το Πολλαπλό Μυέλωμα.

Το γνωρίζατε ότι το Πολλαπλό Μυέλωμα είναι η δεύτερη πιο συχνή αιματολογική κακοήθεια παγκοσμίως; Δείτε εδώ το ντοκιμαντέρ και ενημερωθείτε!

Επικοινωνήστε μαζί μας

SANOFI – AVENTIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Συγγρού 348Α
17674 Καλλιθέα, Αθήνα

tel: +30 210 9001600
Fax: +30 210 9249 129
email: info.greece@sanofi.com 

OPELLA HEALTHCARE GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Λ. Συγγρού 348Α
17674 Καλλιθέα, Αθήνα

tel: +30 210 9001600
Fax: +30 210 9249 129
email: info.greece@sanofi.com 

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό ιστότοπο προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενηµέρωση του κοινού και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν τη συµβουλή ιατρού ή άλλου αρµοδίου επαγγελµατία υγείας. Κανένα περιεχόμενο σε αυτό τον διαδικτυακό ιστότοπο δε συνιστά ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ότι συνιστά παρότρυνση για αγορά, διαφήμιση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προώθηση φαρμάκου.