Ψηφιακή τεχνολογία και υγεία

Η Sanofi ενισχύει τη ψηφιακή της στρατηγική μέσω συνεργασιών

Η ενίσχυση της συνεργασίας με την Evidation Health αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ψηφιακής στρατηγικής της Sanofi , καθώς της παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των ασθενών στην πραγματική ζωή,  συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των «ψηφιακών βιοδεικτών».

Τα φάρμακα δεν είναι το μόνο εργαλείο που οι βιοφαρμακευτικές εταιρίες όπως η Sanofi χρησιμοποιούν για να βοηθήσουν τους ασθενείς. Η τεχνολογία της πληροφορίας πλέον αποτελεί βασικό εργαλείο σε όλες τις δραστηριότητες της Sanofi. Δύο από τα πιο σημαντικά ψηφιακά εργαλεία είναι η συγκέντρωση δεδομένων και η ανάλυσή τους, τα οποία διευκολύνουν τη Sanofi να αξιοποιήσει τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει από τον πραγματικό κόσμο για την ανακάλυψη, την ανάπτυξη και τη διάθεση νέων φαρμάκων. 
 
Με σκοπό να ενισχύσει αυτό το κομμάτι της ψηφιακής της στρατηγικής, η Sanofi ενδυνάμωσε τη σχέση της με την Evidation Health. Οι δύο εταιρίες θα συνεργαστούν για τα επόμενα τρία χρόνια  ώστε να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα της Evidation για τη μελέτη της πραγματικής ζωής με σκοπό να βοηθήσει τη Sanofi να κατανοήσει καλύτερα το καθημερινό βάρος μιας ασθένειας και να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των θεραπειών. Η Sanofi θα αξιοποιήσει την εξειδίκευση της Evidation ως πρωτοπόρου στην ποσοτικοποίηση της επίδρασης διαφόρων παραγόντων του πραγματικού κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς των ασθενών σε μια ενδεχόμενη έκβαση κατά τη διάρκεια της θεραπείας.


Ψηφιακοί βιολογικοί δείκτες – ο τρόπος ζωής επηρεάζει την έκβαση των ασθενών 


Τα δεδομένα που η Evidation Health έχει τη δυνατότητα να αναλύσει είναι ολοένα και πιο σημαντικά, γιατί παρέχουν πληροφορίες που βοηθούν στη βελτίωση της πορείας των ασθενών.

Οι επαγγελματίες υγείας και οι επιστήμονες που συμμετέχουν σε μελέτες γνωρίζουν εδώ και χρόνια ότι ο τρόπος ζωής και το περιβάλλον μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς αντιδρούν σε μια φαρμακευτική αγωγή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτοί οι παράγοντες μπορούν να βοηθήσουν ακόμα και στην εκ των προτέρων πρόβλεψη του κατά πόσο είναι πιθανό να αρρωστήσει ένα άτομο. Σήμερα, ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να διαπιστωθεί ποιες συμπεριφορές ή καταστάσεις, που παλιότερα δεν ήταν δυνατό να μετρηθούν, συνδέονται με μια συγκεκριμένη κατάσταση ή θεραπεία και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους στην εξέλιξη της πορείας των ασθενών. 

Ωστόσο, καθώς όλο και περισσότεροι ασθενείς είναι συνδεδεμένοι στον ψηφιακό κόσμο, τα δεδομένα που απαιτούνται για αυτή την ανάλυση γίνονται ευρέως διαθέσιμα. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε για τους ασθενείς μέσω των «ψηφιακών συσκευών που φοριούνται» (wearables) και των κινητών συσκευών αυξάνονται ραγδαία. Το προηγούμενο έτος το 46% των καταναλωτών στις ΗΠΑ ήταν ενεργοί χρήστες της ψηφιακής τεχνολογίας που σχετίζεται με την υγεία, το 24% είχαν κάποιο ψηφιακό αξεσουάρ και το 22% παρακολουθούσε τουλάχιστον έναν σημαντικό δείκτη υγείας μέσω μιας φορητής εφαρμογής, σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα της Rock Health1.

Αυτή η πληθώρα πληροφοριών περιλαμβάνει τόσο τα παραδοσιακά δεδομένα όσο και τους δείκτες συμπεριφοράς όπως είναι ο βαθμός άσκησης, η διατροφή,  ακόμα και η τοποθεσία του ασθενούς και οι τοπικές καιρικές συνθήκες. Η συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών και η ανάλυση μπορεί να υποδείξει τους πιο σημαντικούς από αυτούς τους παράγοντες, δημιουργώντας μια σειρά από «ψηφιακούς βιοδείκτες» που είναι ανάλογοι με τους φυσικούς βιοδείκτες, όπως είναι το επίπεδο του σακχάρου στο αίμα, και οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση των θεραπειών ώστε να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επιπλέον, οι ψηφιακοί βιοδείκτες μπορούν να προβλέψουν μια κατάσταση πριν προκύψει, όπως για παράδειγμα η κατανόηση της συσχέτισης ανάμεσα στις αναπνευστικές δυσλειτουργίες και μια σοβαρή κρίση άσθματος, ή η συσχέτιση της μειωμένης παρουσίας ενός ατόμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την πιθανότητα εμφάνισης επεισοδίου σοβαρής κατάθλιψης. 
 
“50 things we now know about digital health consumers”, Rock Health