Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μέσα από αυτή τη φόρμα επικοινωνίας και τις οποίες μας κοινοποιείτε με δική σας πρωτοβουλία, θα χρησιμοποιηθούν από τις SANOFI – AVENTIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε. & OPELLA HEALTHCARE GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (Λεωφ. Συγγρού 348, Κτίριο Α, Καλλιθέα Αττικής, 176 74, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-9001600, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info.greece@sanofi.com) εφεξής: «Sanofi», η οποία είναι και η υπεύθυνη επεξεργασίας, για να διαχειριστεί το αίτημά σας και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήματα που θέτετε. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη φόρμα για να μας αναφέρετε τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμακευτικών προϊόντων της Sanofi, να διατυπώσετε κάποιο τεχνικό παράπονο σε σχέση με κάποιο φάρμακό μας (π.χ. σε σχέση με τη συσκευασία κλπ.) ή για να ζητήσετε ιατρικού χαρακτήρα πληροφορίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους. 

Για προϊόντα Sanofi:

 • Για αναφορά πιθανής Ανεπιθύμητης Ενέργειας (AE) για τα προϊόντα της Sanofi , παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης:
  Τηλέφωνο: 210 9001 600 
  Email:  PV-Greece@sanofi.com

 • Για αναφορά Ποιοτικού Παραπόνου για τα προϊόντα της Sanofi, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Ποιότητας:
  Τηλέφωνο: 2109001696 (εργάσιμες ώρες  και ήμερες) ή 2109001600 (24ωρες/ημέρα)     
  Email: QA.Greece@Sanofi.com 

 • Για επικοινωνία με το Επιστημονικό Τμήμα της εταιρείας, σε σχέση με τα προϊόντα της Sanofi, παρακαλώ επικοινωνήστε:
  Τηλέφωνο: 210 9001 600 

  Email:  MedicalInformation.Greece@sanofi.com

Για προϊόντα Sanofi Consumer Healthcare:

 • Για αναφορά πιθανής Ανεπιθύμητης Ενέργειας (AE) για τα προϊόντα της Sanofi Consumer Healthcare, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης:
  Τηλέφωνο: 210 9001 600 
  Email:  CHC.PV.Greece@sanofi.com
 • Για αναφορά Ποιοτικού Παραπόνου για τα προϊόντα της Sanofi Consumer Healthcare, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Ποιότητας:
  Τηλέφωνο: 210 9001 600 
  Email: CHC.QA.Greece@sanofi.com
 • Για επικοινωνία με το Επιστημονικό Τμήμα της εταιρείας, σε σχέση με τα προϊόντα της Sanofi Consumer Healthcare, παρακαλώ επικοινωνήστε:
  Τηλέφωνο: 210 9001 600 
  Email: CHC.MedicalInformation.Greece@sanofi.com

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας από το εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό και τους συνεργάτες της Sanofi και μπορεί να κοινοποιηθεί σε άλλες εταιρείες του ομίλου Sanofi ή σε τρίτους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας στο όνομα και για λογαριασμό της Sanofi. Οι εταιρείες του ομίλου ή οι πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να είναι εγκατεστημένοι σε χώρες που δεν διασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, η Sanofi σας διαβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγγυήσεις για να εξασφαλισθούν τα προσωπικά σας δεδομένα εάν διαβιβαστούν σε άλλη χώρα. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, καθώς επίσης και το δικαίωμα διαγραφής αυτών (δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα φορητότητας και δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας τους. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με μια απλή αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: gdpr.greece@sanofi.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση SANOFI – AVENTIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.  & OPELLA HEALTHCARE GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., Λεωφ. Συγγρού 348, Κτίριο Α, Καλλιθέα Αττικής, 176 74,  ή τηλεφωνικά στον αριθμό 210-9001600. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Ιδιωτικότητας της Sanofi εδώ: www.sanofi.gr/el/prostasia-prosopikon-dedomenon/

MAT-GR-2000149 - V 1.0 - 6/2021