Παρέα γυναικών που χαμογελάνε

Η Sanofi παγκοσμίως

 Στοιχεία Sanofi παγκοσμίως
 Στοιχεία Sanofi παγκοσμίως
 Στοιχεία Sanofi παγκοσμίως

 

 
 


1Annual Report on Form 20-F 2017
2Document de Référence 2017