Η Sanofi αναγνωρίζει την εξαιρετικά μεγάλη επιβάρυνση που επιφέρει ο καρκίνος στους ασθενείς και στους φροντιστές αυτών. Η αδιάλειπτη επιδίωξη της εταιρείας να προωθεί την επιστημονική ανακάλυψη συμβαδίζει απόλυτα με την αποφασιστικότητά της να προσφέρει λύσεις στους ασθενείς.

Η Sanofi αξιοποιεί μια πλούσια κληρονομιά στο πεδίο της ογκολογίας, έχοντας μια εκσυγχρονισμένη γραμμή παραγωγής και προσφέροντας καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές στους ασθενείς. Σήμερα, η Sanofi διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο φαρμάκων για ένα ευρύ φάσμα τύπων καρκίνου, όπως ο καρκίνος του δέρματος, του προστάτη, των πνευμόνων, του παχέος εντέρου και του μαστού.

8,8 εκ.

θάνατοι προκλήθηκαν από καρκίνο το 2015 (πηγή: ΠΟΥ)

70%

η αύξηση των περιστατικών τις επόμενες δύο δεκαετίες παγκοσμίως (πηγή: ΠΟΥ)

30 - 50%

των καρκίνων θα μπορούσε να είχε προληφθεί (πηγή: ΠΟΥ)

Εκεί όπου η επιστήμη συναντά την αποφασιστικότητα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, ενώ εκτιμά επίσης ότι υπάρχουν περισσότερες από 100 διαφορετικές μορφές καρκίνου στις οποίες εμπλέκονται πολυάριθμα μονοπάτια και γενετικές μεταλλάξεις.1 Φιλοδοξία της Sanofi είναι να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις στους ασθενείς με καρκίνο, μέσω της ανακάλυψης και της ανάπτυξης φαρμάκων που στηρίζονται σε ισχυρά επιστημονικά δεδομένα και καινοτόμες τεχνολογίες.

Η γραμμή παραγωγής ερευνητικών ογκολογικών φαρμάκων της Sanofi περιλαμβάνει δώδεκα μόρια σε κλινικές μελέτες όλων των φάσεων. Η στρατηγική της επικεντρώνεται σε τέσσερα θεραπευτικά πεδία του καρκίνου –καρκίνος του δέρματος, αιματολογικός καρκίνος, καρκίνος του μαστού και καρκίνος του πνεύμονα – δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο συμπληρωματικών μορίων, με την έρευνα να στηρίζεται σε δύο προσεγγίσεις: την ανοσο-ογκολογία και τη μοριακή ογκολογία. 

Στην ανοσο-ογκολογία, η ερευνητική δραστηριότητα της Sanofi επικεντρώνεται στους υποκείμενους μηχανισμούς της ανθεκτικότητας στις ανοσοθεραπείες, οι οποίες χρησιμοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς για την καταπολέμηση του καρκίνου. Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας έναντι του καρκίνου, αλλά συχνά οι καρκινικοί όγκοι κατορθώνουν να μη γίνονται αντιληπτοί από τους αμυντικούς μηχανισμούς του σώματος. Η Sanofi επιδιώκει να εμποδίσει την ικανότητα του καρκίνου να κρύβεται από το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού και να επιτρέψει στο ανοσοποιητικό σύστημα να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα.

Η ερευνητική δραστηριότητα της Sanofi στο πεδίο της μοριακής ογκολογίας περιλαμβάνει στοχευμένες θεραπείες που εστιάζουν στην αξιοποίηση των γενετικών αλλαγών που εντοπίζονται στα καρκινικά κύτταρα, αλλά όχι στα φυσιολογικά κύτταρα· φάρμακα που καταστέλλουν ορμονοεξαρτώμενους τύπους καρκίνου· και θεραπείες που μεταφέρουν τα αντικαρκινικά φάρμακα στο εσωτερικό των όγκων, ελαχιστοποιώντας τη συστηματική έκθεση και προστατεύοντας τους φυσιολογικούς ιστούς.

Η Sanofi έχει ξεκινήσει τις δοκιμές με ποικίλους συνδυασμούς φαρμάκων αξιοποιώντας διαφορετικές τεχνολογικές πλατφόρμες, προκειμένου να ανακαλύψει διαφοροποιημένα μόρια που αντιμετωπίζουν στόχους στην ανοσο-ογκολογία και τη μοριακή ογκολογία. Επειδή τα καρκινικά κύτταρα συχνά μεταλλάσσονται, η ταυτόχρονη θεραπεία με πολλαπλούς θεραπευτικούς παράγοντες αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την αντιμετώπιση τύπων καρκίνου που είναι δύσκολο να εκριζωθούν.

Παραπομπές

1. Cancer. World Health Organization. Published September 12, 2018. Accessed April 2, 2019.

MAT-GR-2000157 - V 1.0 - 6/2021