Αναγνωρίζουμε ότι το φορτίο της νόσου για τους ανθρώπους με καρκίνο είναι τεράστιο τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους. Οι ιστορίες τους, μας εμπνέουν στην αποστολή μας να αναπτύσσουμε νέες θεραπευτικές επιλογές, να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε αυτές, αλλά και να συνεργαζόμαστε με τους συλλόγους ασθενών ώστε να μπορούμε να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες των ασθενών και των φροντιστών τους.

Συνεχίζουμε το έργο μας, βασιζόμενοι πάνω σε μία πλούσια κληρονομιά, στον τομέα της ογκολογίας. Στηριζόμενοι στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο μας και στη δέσμευσή μας για την προώθηση της ανάπτυξης τροποποιητικών θεραπειών, στοχεύουμε στη βελτίωση των αποτελεσμάτων με θετικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων που ζουν με πολλούς διαφορετικούς τύπου καρκίνου. Η στρατηγική μας στην ογκολογία, εστιάζει σε υψηλής ποιότητας θεραπευτικές λύσεις για τους συμπαγείς όγκους και τις αιματολογικές κακοήθειες. Οι ελπιδοφόρες αυτές θεραπείες, πιστεύουμε ότι έχουν την δυνατότητα να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η νόσος.

Εκεί όπου η επιστήμη συναντά την αποφασιστικότητα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, ενώ εκτιμά επίσης ότι υπάρχουν περισσότερες από 100 διαφορετικές μορφές καρκίνου στις οποίες εμπλέκονται πολυάριθμα μονοπάτια και γενετικές μεταλλάξεις.1 Φιλοδοξία της Sanofi είναι να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις στους ασθενείς με καρκίνο, μέσω της ανακάλυψης και της ανάπτυξης φαρμάκων που στηρίζονται σε ισχυρά επιστημονικά δεδομένα και καινοτόμες τεχνολογίες.

Η γραμμή παραγωγής ερευνητικών ογκολογικών φαρμάκων της Sanofi περιλαμβάνει δώδεκα μόρια σε κλινικές μελέτες όλων των φάσεων. Η στρατηγική της επικεντρώνεται σε πολλά θεραπευτικά πεδία του καρκίνου δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο συμπληρωματικών μορίων, με την έρευνα να στηρίζεται σε δύο προσεγγίσεις: την ανοσο-ογκολογία και τη μοριακή ογκολογία.

Στην ανοσο-ογκολογία, η ερευνητική δραστηριότητα της Sanofi επικεντρώνεται στους υποκείμενους μηχανισμούς της ανθεκτικότητας στις ανοσοθεραπείες, οι οποίες χρησιμοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς για την καταπολέμηση του καρκίνου. Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας έναντι του καρκίνου, αλλά συχνά οι καρκινικοί όγκοι κατορθώνουν να μη γίνονται αντιληπτοί από τους αμυντικούς μηχανισμούς του σώματος. Η Sanofi επιδιώκει να εμποδίσει την ικανότητα του καρκίνου να κρύβεται από το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού και να επιτρέψει στο ανοσοποιητικό σύστημα να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα.

Η ερευνητική δραστηριότητα της Sanofi στο πεδίο της μοριακής ογκολογίας περιλαμβάνει στοχευμένες θεραπείες που εστιάζουν στην αξιοποίηση των γενετικών αλλαγών που εντοπίζονται στα καρκινικά κύτταρα -αλλά όχι στα φυσιολογικά κύτταρα- και θεραπείες που μεταφέρουν τα αντικαρκινικά φάρμακα στο εσωτερικό των όγκων, ελαχιστοποιώντας τη συστηματική έκθεση και προστατεύοντας τους φυσιολογικούς ιστούς.

Η Sanofi έχει ξεκινήσει τις δοκιμές με ποικίλους συνδυασμούς φαρμάκων αξιοποιώντας διαφορετικές τεχνολογικές πλατφόρμες, προκειμένου να ανακαλύψει διαφοροποιημένα μόρια που αντιμετωπίζουν στόχους στην ανοσο-ογκολογία και τη μοριακή ογκολογία. Επειδή τα καρκινικά κύτταρα συχνά μεταλλάσσονται, η ταυτόχρονη θεραπεία με πολλαπλούς θεραπευτικούς παράγοντες αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την αντιμετώπιση τύπων καρκίνου που είναι δύσκολο να εκριζωθούν.

Ανακαλύπτουμε λύσεις ώστε όλοι οι άνθρωποι με καρκίνο, να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν στο μέγιστο του προσδόκιμου ζωής.

Η πρωτοβουλία μας ‘’ When Cancer Grows Old ‘’ έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων του να μεγαλώνει κανείς με καρκίνο. Συνεργαζόμαστε με την παγκόσμια κοινότητα του καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των ασθενών και των παρόχων υπηρεσιών υγείας από όλο τον κόσμο, για να δώσουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους με καρκίνο να ζήσουν στο μέγιστο του προσδόκιμου ζωής.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός γίνεται γηραιότερος πιο γρήγορα από ποτέ. Μέχρι το 2050, ο αριθμός των ατόμων που είναι πάνω από 60 ετών, αναμένεται να διπλασιαστεί.2 Περίπου το 37% των νέων περιπτώσεων καρκίνου σε όλο τον κόσμο αφορά άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών3 και προβλέπεται ότι το νούμερο αυτό θα είναι παραπάνω από το διπλάσιο μέχρι το 2040.4 Αυτή η αρνητική τάση αναμένεται να επιφέρει σημαντικό βάρος σε ανθρώπους, οικογένειες, κοινότητες και συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο.5

Οι γηραιότεροι άνθρωποι με καρκίνο και οι οικογένειες τους συχνά λαμβάνουν ανεπαρκείς θεραπείες και οδηγίες πρόληψης,5,6,7 νοσούν με επιπρόσθετα προβλήματα υγείας που χρειάζονται ειδική φροντίδα,5,8 έχουν ελλιπή πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες, πόρους και υποστήριξη μετά από κάποια θεραπεία.8,9,10

Μάθετε περισσότερα για την πρωτοβουλία When Cancer Grows Old εδώ:
https://www.sanofi.com/en/your-health/specialty-care/oncology/when-cancer-grows-old/

Παραπομπές

  1. Cancer. World Health Organization. Published September 12, 2018. Accessed April 2, 2019.
  2. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Ageing 2017 - Highlights (ST/ESA/SER.A/397).
  3. Globocan. Global Cancer Observatory Cancer Tomorrow. World Health Organization International Agency for Research on Cancer Website. 2018. http://gco.iarc.fr/tomorrow/graphic-isotype?type=0&population=900&mode=population&sex=0&cancer=39&age_group=65%2B&apc_male=0&apc_female=0. Accessed on 26 Nov, 2019.
  4. Globocan. Global Cancer Observatory Cancer Tomorrow. World Health Organization International Agency for Research on Cancer Website. 2018. http://gco.iarc.fr/tomorrow/graphic-line?type=0&population=900&mode=population&sex=0&cancer=39&age_group=65%2B&apc_male=0&apc_female=0. Accessed on 26 Nov, 2019.
  5. Pilleron, S., Sarfati, D., Janssen‐Heijnen, M., Vignat, J , Ferlay, J., Bray, F. and Soerjomataram, I. (2019), Global cancer incidence in older adults, 2012 and 2035: A population‐based study. Int J Cancer, 144: 49-58. doi:10.1002/ijc.31664.
  6. Bareket, R., Schonberg, M. A., Comaneshter, D., Schonmann, Y., Shani, M., Cohen, A. and Vinker, S. (2017), Cancer Screening of Older Adults in Israel According to Life Expectancy: Cross Sectional Study. J Am Geriatr Soc, 65: 2539-2544. doi:10.1111/jgs.15035
  7. Ebell, M.H., Thai, T.N. and Royalty, K.J. (2018), Cancer screening recommendations: an international comparison of high income countries. Public Health Rev, 39(7). doi:10.1186/s40985-018-0080-0
  8. Cope, D.G. (2006), An Evidence-Based Approach to the Treatment and Care of the Older Adult With Cancer. Chapter 1: Cancer and the Aging Population. https://www.ons.org/sites/default/files/publication_pdfs/Evidence%20Based%20Practice_Older_Adult_CHAPTER_1.pdf
  9. Baitar, A., Buntinx, F., De, T., Deckx, L., Bulens, P., Wildiers, H. and Van, M. (2017), The utilization of formal and informal home care by older patients with cancer: a Belgian cohort study with two control groups. BMC Health Services Research, 17(1): 644. doi:10.1186/s12913-017-2594-4
  10. Institute of Medicine (US) Committee on Psychosocial Services to Cancer Patients/Families in a Community Setting; Adler NE, Page AEK, editors. Cancer Care for the Whole Patient: Meeting Psychosocial Health Needs. Washington (DC): National Academies Press (US); 2008. 1, The Psychosocial Needs of Cancer Patients. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK4011/.

MAT-GR-2300060 - v1.0 - 01/2023