Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές θεραπείας που στοχεύουν την Πολλαπλή Σκλήρυνση. Για τη λήψη της σωστής θεραπείας για κάθε περίπτωση, είναι σημαντική η συζήτηση με τον επιβλέποντα γιατρό, ο οποίος θα είναι σε θέση να παρέχει πολλές πληροφορίες σχετικά με την πλέον κατάλληλη θεραπεία.

Τροποποιητικές της νόσου θεραπείες

Οι τροποποιητικές της νόσου θεραπείες (DMT) είναι θεραπείες της Πολλαπλής Σκλήρυνσης που μπορεί να βοηθήσουν τον ασθενή να επιτύχει τους θεραπευτικούς του στόχους. Όταν λαμβάνονται όπως έχουν συνταγογραφηθεί, οι τροποποιητικές της νόσου θεραπείες μπορεί να επιβραδύνουν ή να αποτρέψουν τη βλάβη που προκαλεί η Πολλαπλή Σκλήρυνση στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Σκοπός τους είναι να τροποποιήσουν την υποκείμενη νόσο, όχι μόνο τα συμπτώματα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Ωστόσο, οι θεραπείες δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο για όλους: για αυτό είναι σημαντικό να παρακολουθείται η αποτελεσματικότητά τους από τον γιατρό.

Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη;

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν πρόκειται για τις τροποποιητικές της νόσου θεραπείες, καθώς μπορεί να ποικίλλουν με διάφορους τρόπους. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο τύπος της θεραπείας που μπορεί να είναι κατάλληλος για τον ασθενή εξαρτάται από τη μορφή της Πολλαπλής Σκλήρυνσης, καθώς και από τις απαιτήσεις του ασθενή από τη ζωή με τη νόσο.

Οι επιλογές διαφέρουν ως προς τα εξής:

  • Αποτελεσματικότητα της θεραπείας στην επιβράδυνση της νόσου ή στην πρόληψη της βλάβης που προκαλεί η Πολλαπλή Σκλήρυνση στον εγκέφαλο
  • Πώς και πότε πρέπει να λαμβάνεται η θεραπεία
  • Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της θεραπείας
  • Τον τρόπο αποθήκευσης και προετοιμασίας της θεραπείας
  • Πόσο καιρό διαρκεί η χορήγηση της θεραπείας
  • Εάν απαιτείται κάποια εξέταση ή παρακολούθηση
Ποιες είναι οι διαθέσιμες επιλογές;

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τροποποιητικές της νόσου θεραπείες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι για υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση (RRMS). Ο γιατρός ή ο νοσηλευτής μπορεί να πει περισσότερα σχετικά με τις διάφορες επιλογές.

Παραπομπές

  • Disease modifying therapies. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.mssociety.org.uk/ms-resources/disease-modifying-therapies-booklet. Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022

MAT-GR-2200495-V.1-07.2022