Κατανοώντας την Πολλαπλή Σκλήρυνση:

Η Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) προσβάλλει περίπου 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και επειδή όλοι βιώνουν την Πολλαπλή Σκλήρυνση διαφορετικά, δεν υπάρχουν απλοί τρόποι να περιγράψεις τι σημαίνει η ζωή με την πάθηση. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι η Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι μια νευρολογική νόσος που καταστρέφει τα κύτταρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.

Το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι το κύριο κέντρο ελέγχου του οργανισμού. Ελέγχει τις περισσότερες λειτουργίες που επιτελεί το σώμα, από την αναπνοή έως τη σκέψη. Τα κύτταρα του κεντρικού νευρικού συστήματος που καθιστούν όλα αυτά δυνατά ονομάζονται νευρώνες (μερικές φορές αποκαλούνται και νευρικά κύτταρα).

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο;

  • Η πολλαπλή σκλήρυνση προκαλεί βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) και έχει ως αποτέλεσμα τα μηνύματα να μην κινούνται τόσο γρήγορα κατά μήκος των νεύρων
  • Το κεντρικό νευρικό σύστημα ελέγχει τις περισσότερες από τις λειτουργίες που επιτελεί το σώμα, με συνέπεια τα άτομα που ζουν με Πολλαπλή Σκλήρυνση να εμφανίζουν ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων όπως προβλήματα κινητικότητας, προβλήματα όρασης, εξαιρετική κόπωση και δυσκολία σκέψης.

Ποια είναι η βλάβη που προκαλεί η Πολλαπλή Σκλήρυνση;

Το ανοσοποιητικό σύστημα κανονικά βοηθά τον οργανισμό να καταπολεμά τα βακτήρια, τους ιούς και άλλες ξένες ουσίες που εισέρχονται σε αυτόν. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε γιατί, αλλά η Πολλαπλή Σκλήρυνση προκαλεί αλλαγές στο ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο στρέφεται από λάθος ενάντια σε υγιή κύτταρα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτή η μη φυσιολογική ανταπόκριση καταστρέφει το λιπώδες περίβλημα που περικλείει τα νευρικά κύτταρα και ονομάζεται μυελίνη.

Γιατί η βλάβη στη μυελίνη προκαλεί συμπτώματα;

Κανονικά, αυτό το περίβλημα μυελίνης βοηθά τα σήματα να μετακινούνται ομαλά κατά μήκος των νευρικών κυττάρων.

Ωστόσο, όταν η μυελίνη καταστρέφεται από την Πολλαπλή Σκλήρυνση, επηρεάζεται η ομαλή μεταφορά σημάτων και τα σήματα που ταξιδεύουν κατά μήκος των νευρικών κυττάρων δεν μεταφέρονται το ίδιο γρήγορα. Πρόκειται για μια βλάβη που επηρεάζει αυτά τα πολύ σημαντικά μηνύματα (ή αλλιώς, νευρικά ερεθίσματα) τα οποία υπαγορεύουν σε άλλα μέρη του σώματος τι πρέπει να κάνουν.

Όταν η μυελίνη γύρω από το νεύρο εξαφανιστεί τελείως, το σήμα μπορεί να αποκλειστεί εντελώς. Αυτό σημαίνει ότι τα μηνύματα μεταξύ του εγκεφάλου και του υπόλοιπου σώματος μπορεί να διαταραχθούν. Αυτή η διαταραχή οδηγεί τελικά στα διάφορα συμπτώματα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης, τα οποία μπορεί να είναι απρόβλεπτα, διότι δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε ποια μηνύματα θα επηρεαστούν.

Ποια είναι τα διαφορετικά συμπτώματα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης;

Καθώς το κεντρικό νευρικό σύστημα ελέγχει τις περισσότερες λειτουργίες του οργανισμού, τα άτομα που ζουν με Πολλαπλή Σκλήρυνση μπορούν να εμφανίσουν ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων. Όλοι οι άνθρωποι που ζουν με Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι διαφορετικοί και θα εμφανίσουν διαφορετικά συμπτώματα.

Παραπομπές

  • Multiple sclerosis by the numbers: facts, statistics and you. Διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.healthline.com/health/multiple-sclerosis/facts-statistics-infographic. Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022
  • Central Nervous System (CNS). Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.mstrust.org.uk/a-z/central-nervous-system-cns Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022
  • What is myelin? Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Definition-of-MS/Myelin. Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022
  • Γλωσσάριο. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.nationalmssociety.org/Glossary#P. Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022
  • Giovanni G et al. Brain health: time matters in multiple sclerosis. Διατίθεται στη διεύθυνση: www.msbrainhealth.org/report. Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022
  • Mapping multiple sclerosis around the world. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.msif.org/wp-content/uploads/2014/09/Atlas-of-MS.pdf. Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022
  • Emotional and cognitive changes. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.msif.org/about-ms/symptoms-of-ms/cognition-and-emotional-changes/. Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022

MAT-GR-2200481-V.1-07.2022