Πως επηρεάζει η Πολλαπλή Σκλήρυνση την καθημερινότητα στην εργασία;

Η διάγνωση της πολλαπλής σκλήρυνσης μπορεί να δημιουργήσει αβεβαιότητα σχετικά με πολλά θέματα που αφορούν στο μέλλον. Ένα από αυτά είναι η επαγγελματική ζωή. Ορισμένοι ασθενείς μπορούν να διαχειριστούν τη συνέχιση της εργασίας τους με λίγες μόνο προσαρμογές. Για άλλους, διάφορα συμπτώματα, καθώς και η βαρύτητα της νόσου μπορούν να θέσουν προκλήσεις στο εργασιακό περιβάλλον. Η κατάσταση είναι διαφορετική για τον κάθε ασθενή.

Παραπομπές

  • Working and MS. MS Trust. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.mssociety.org.uk/care-and-support/everyday-living/working-and-ms Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022
  • Working and studying with MS. MS Society UK. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.mssociety.org.uk/sites/default/files/Documents/Core%20pubs/Work%20and%20MS%201210%20-%20Web.pdf. Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022
  • Fatigue. MS Trust. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.mstrust.org.uk/a-z/fatigue. Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022

MAT-GR-2200497-V1-07.2022