Πως επηρεάζει η Πολλαπλή Σκλήρυνση την καθημερινότητα στην εργασία;

Η διάγνωση της πολλαπλής σκλήρυνσης μπορεί να δημιουργήσει αβεβαιότητα σχετικά με πολλά θέματα που αφορούν στο μέλλον. Ένα από αυτά είναι η επαγγελματική ζωή. Ορισμένοι ασθενείς μπορούν να διαχειριστούν τη συνέχιση της εργασίας τους με λίγες μόνο προσαρμογές. Για άλλους, διάφορα συμπτώματα, καθώς και η βαρύτητα της νόσου μπορούν να θέσουν προκλήσεις στο εργασιακό περιβάλλον. Η κατάσταση είναι διαφορετική για τον κάθε ασθενή.

Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι

  • Working and studying with MS. MS Trust. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.mstrust.org.uk/understanding-ms/diagnosing-ms/newly-diagnosed-multiple-sclerosis/working-and-studying-ms. Τελευταία προσπέλαση: Οκτώβριος 2017.
  • Working and studying with MS. MS Society UK. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.mssociety.org.uk/sites/default/files/Documents/Core%20pubs/Work%20and%20MS%201210%20-%20Web.pdf. Τελευταία προσπέλαση: Οκτώβριος 2017.
  • Fatigue. MS Trust. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.mstrust.org.uk/a-z/fatigue. Τελευταία προσπέλαση: Οκτώβριος 2017.

MAT-GR-2000249 - V1.0 -6/2021