Ενεργή πολλαπλή σκλήρυνση

Είναι η Πολλαπλή Σκλήρυνση ενεργή όλη την ώρα;

Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε πότε προκαλείται βλάβη από την Πολλαπλή Σκλήρυνση;

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν δεν υπάρχει κλινική υποτροπή;

  • Όταν η Πολλαπλή Σκλήρυνση προκαλεί βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα, μερικές φορές αναφέρεται ως «ενεργή». Αυτή η δραστηριότητα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης συχνά εμφανίζεται σε μια μαγνητική τομογραφία
  • Οι συνέπειες της δραστηριότητας της Πολλαπλής Σκλήρυνσης δεν είναι πάντοτε προβλέψιμες, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβες που συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου, προκαλώντας συμπτώματα αργότερα
  • Εάν η πολλαπλή σκλήρυνση δεν φαίνεται να προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη στη μαγνητική τομογραφία (MRI) και αν δεν παρουσιάζονται συμπτώματα, ο γιατρός που παρακολουθεί τον ασθενή μπορεί να πει ότι στο χρονικό σημείο που έγινε η μαγνητική η νόσος φαίνεται ως «ανενεργή».

Ορισμένες από τις βλάβες ή αλλοιώσεις που σχετίζονται με την Πολλαπλή Σκλήρυνση και εμφανίζονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα συνδέονται άμεσα με τα συμπτώματα. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν βλάβες που δεν προκαλούν αισθητά συμπτώματα και οι οποίες είναι γνωστές ως σιωπηλές βλάβες.

Με άλλα λόγια, η Πολλαπλή Σκλήρυνση μπορεί να βλάπτει ενεργά το κεντρικό νευρικό σύστημα χωρίς να το γνωρίζει ο ασθενής. Μόνο η μαγνητική τομογραφία (MRI) μπορεί να ανιχνεύσει τις σιωπηλές αλλοιώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

  • Η βλάβη των κυττάρων του εγκεφάλου που προκαλείται από την Πολλαπλή Σκλήρυνση μπορεί να ξεκινήσει προτού εμφανιστούν τα συμπτώματα της υποτροπής
  • Το επίπεδο της επιβλαβούς φλεγμονής που προκαλείται από την Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι μεγαλύτερο σε άτομα με πρώιμη υποτροπιάζουσα νόσο, όπως αποδεικνύεται από τη μαγνητική τομογραφία
  • Ατροφία εγκεφάλου μπορεί να εντοπιστεί ακόμα και σε άτομα που είχαν μόλις μία υποτροπή

Εάν υπάρχουν ενεργές βλάβες στη μαγνητική τομογραφία γιατί δεν εμφανίζονται συμπτώματα;

Ο εγκέφαλος είναι ένα καταπληκτικό όργανο και μερικές φορές είναι σε θέση να αποκαταστήσει τις βλάβες που προκλήθηκαν στα πρώιμα στάδια της Πολλαπλής Σκλήρυνσης ή μπορεί ακόμη και να τις αντισταθμίσει χρησιμοποιώντας εναλλακτικές οδούς στον εγκέφαλο. Αυτό εξηγεί γιατί μπορεί ένας ασθενής να αισθάνεται σχετικά καλά, ακόμη και όταν η πολλαπλή σκλήρυνση προκαλεί βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Όταν η βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα γίνει πιο εκτεταμένη, ο εγκέφαλος μπορεί να μην είναι πλέον σε θέση να αντιρροπήσει την κατάσταση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορεί να παρατηρηθούν πιο μόνιμες αλλαγές στη σωματική, συναισθηματική και ψυχική λειτουργία συνήθως σε μεταγενέστερο στάδιο της νόσου.

Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι

  • MRI and MS: 7 things you need to know. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.mssociety.org.uk/ms-research/research-blog/2017/02/mri-and-ms-7-things-you-need-know. Τελευταία προσπέλαση: Οκτώβριος 2017.
  • Giovanni G et al. 2017. Brain health: time matters in multiple sclerosis. Διατίθεται στη διεύθυνση: www.msbrainhealth.org/report. Τελευταία προσπέλαση: Οκτώβριος 2017.
  • Relapsing remitting MS. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.mstrust.org.uk/a-z/relapsing-remitting-ms-0 Τελευταία προσπέλαση: Οκτώβριος 2017.