Οι άνθρωποι που ζουν με Πολλαπλή Σκλήρυνση μπορεί να εκδηλώσουν μια σειρά από συμπτώματα, όπως προβλήματα στην ουροδόχο κύστη ή το έντερο και σεξουαλικά προβλήματα.

Προβλήματα ουροδόχου κύστης και εντέρου

Οι άνθρωποι που ζουν με Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι πιθανό να αισθανθούν ότι τα προβλήματα στην ουροδόχο κύστη και το έντερο περιορίζουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Η έξοδος από το σπίτι μπορεί να καταλήξει να είναι μια αγχωτική εμπειρία που απαιτεί μεγάλο προγραμματισμό και προετοιμασία.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι προβλημάτων της ουροδόχου κύστης τους οποίους μπορούν να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι που ζουν με Πολλαπλή Σκλήρυνση:

  • Μπορεί να είναι δύσκολο για την ουροδόχο κύστη να αποθηκεύσει τα ούρα, κάτι που μπορεί να κάνει τον ασθενή να αισθανθεί σαν να χρειάζεται να ουρεί συχνά και μερικές φορές με μικρή προειδοποίηση
  • Η ουροδόχος κύστη μπορεί να μην είναι σε θέση να γεμίσει πλήρως, κάτι που μπορεί επίσης να κάνει τον ασθενή να πρέπει να ουρεί συχνά

Οι άνθρωποι που ζουν με Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν δυσκοιλιότητα παρά ακράτεια, αλλά τα δύο συνδέονται.

Διαχείριση προβλημάτων ουροδόχου κύστης

Εάν κάποιος ασθενής αντιμετωπίζει προβλήματα στην ουροδόχο κύστη, όπως η ανεξέλεγκτη ανάγκη ούρησης ή η αδυναμία εκκένωσης της ουροδόχου κύστης, ίσως να μην θέλει να μιλήσει για αυτά γιατί ντρέπεται. Ωστόσο, είναι καλή ιδέα να μιλήσει με τον γιατρό ή τον νοσηλευτή του, καθώς μπορεί να βρεθεί μια λύση που να είναι αποτελεσματική.

Εάν ο ασθενής διαπιστώσει ότι τα προβλήματα της ουροδόχου κύστης έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή του, υπάρχουν αποτελεσματικές ιατρικές θεραπείες από τις οποίες μπορεί να ωφεληθεί, αλλά και τρόποι διαχείρισης των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Αυτοί οι τρόποι μπορεί να περιλαμβάνουν λύσεις, όπως επιθέματα ακράτειας, αυτοκαθετηριασμός ή διαλείπων καθετηριασμός από έναν επαγγελματία, που θα μπορούσαν να δώσουν κάποια ανεξαρτησία.

Σεξουαλική δυσλειτουργία

Η ζωή με Πολλαπλή Σκλήρυνση μπορεί να είναι μια αγχωτική εμπειρία, να ασκήσει πίεση στις σχέσεις και να προκαλέσει μια σειρά συμπτωμάτων. Μπορεί ο ασθενής να διαπιστώσει ότι η Πολλαπλή Σκλήρυνση επηρεάζει τη σεξουαλική του ζωή προκαλώντας μια σειρά προβλημάτων που κυμαίνονται από έλλειψη ενδιαφέροντος έως απώλεια αίσθησης. Ορισμένα συμπτώματα μπορεί να είναι άμεσο αποτέλεσμα της βλάβης που προκαλεί η Πολλαπλή Σκλήρυνση στη μυελίνη που περιβάλλει τα νεύρα. Αυτά τα συμπτώματα περιλαμβάνουν: μειωμένη σεξουαλική ορμή, στυτική δυσλειτουργία και αισθητηριακές αλλαγές στα γεννητικά όργανα. Ωστόσο, ενδέχεται να παρουσιαστούν σεξουαλικά προβλήματα ως αποτέλεσμα άλλων συμπτωμάτων της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Για παράδειγμα, η κόπωση μπορεί να μειώσει τη σεξουαλική ορμή και η κατάθλιψη μπορεί να προκαλέσει σεξουαλική δυσλειτουργία.

Διαχείριση σεξουαλικών προβλημάτων

Ίσως οι ασθενείς να ντρέπονται να συζητήσουν για τα σεξουαλικά τους προβλήματα, αλλά μπορεί να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στις σχέσεις τους. Εάν υπάρχουν προβλήματα, θα πρέπει να τα συζητάνε με τον γιατρό ή τον νοσηλευτή τους, καθώς υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Στις γυναίκες, η θεραπεία αποσκοπεί στη μείωση του πόνου κατά τη συνουσία και στη βελτίωση των προβλημάτων ευαισθησίας ή λίπανσης του κόλπου. Στους άνδρες, η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να επιλυθεί με διάφορους τρόπους, όπως θεραπεία με συζήτηση και ορισμένες αγωγές.

Παραπομπές

  • Sex, intimacy & relationships. MS Society UK. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.mssociety.org.uk/ms-resources/sex-intimacy-and-relationships-booklet. Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022
  • Managing bladder problems. MS Society UK. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.mssociety.org.uk/ms-resources/managing-bladder-problems-booklet. Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022
  • Managing the bowel in MS. MS Society UK. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.mssociety.org.uk/ms-resources/managing-bowel-ms-booklet. Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022
  • Sexual problems for women with MS. MS Trust. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.mstrust.org.uk/a-z/sexual-problems-women-ms. Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022

MAT-GR-2200492-V.1-07.2022