Κάθε άτομο με Πολλαπλή Σκλήρυνση βιώνει την πάθηση διαφορετικά και αυτό που αναζητά από τη θεραπεία είναι πιθανό να είναι διαφορετικό. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που εξετάζονται πριν την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η μορφή της Πολλαπλής Σκλήρυνσης, τα συμπτώματα, καθώς και η σοβαρότητα και η συχνότητα της εμφάνισής τους. Το ζητούμενο μιας θεραπείας μπορεί επίσης να επηρεαστεί από τον τρόπο ζωής και τους προσωπικούς στόχους του κάθε ασθενούς. Αν οι μαγνητικές τομογραφίες δείχνουν ότι η Πολλαπλή Σκλήρυνση εξακολουθεί να προκαλεί βλάβη στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), ο θεράποντας ιατρός μπορεί επίσης να προτείνει την αλλαγή θεραπευτικής αγωγής.

Παρόλο που οι θεραπευτικοί στόχοι αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές εμπειρίες του ασθενούς, οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν με Πολλαπλή Σκλήρυνση θέλουν να ελέγξουν την πάθησή τους και θέλουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να ζουν μια δραστήρια και γεμάτη ζωή. Αυτοί οι στόχοι μπορούν να αναλυθούν ως εξής:

 1. Προστασία του μέλλοντος– αυτός θα μπορούσε να είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος, καθώς η θεραπεία πιθανότατα δε θα βοηθήσει τον ασθενή να αισθανθεί καλύτερα αμέσως. Ωστόσο, η θεραπεία της υποκείμενης Πολλαπλής Σκλήρυνσης  τώρα, μπορεί να προστατεύσει τον εγκέφαλό του ασθενούς από μελλοντικές βλάβες, να μειώσει τις υποτροπές του και να τον βοηθήσει να παραμείνει ικανός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
 2. Διαχείριση συμπτωμάτων – αυτός ο στόχος συνεπάγεται διαχείριση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης  σε καθημερινή βάση ή όταν υπάρχει μια υποτροπή. Η θεραπεία για τα συμπτώματα δεν εμποδίζει περαιτέρω βλάβες, ούτε αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο η Πολλαπλή Σκλήρυνση θα εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου.

Επιβράδυνση της βλάβης που προκαλεί η Πολλαπλή Σκλήρυνση στον εγκέφαλο

Συνήθως οι μακροπρόθεσμοι θεραπευτικοί στόχοι περιλαμβάνουν την προσπάθεια αναχαίτισης ή επιβράδυνσης της επιδείνωσης των συμπτωμάτων της Πολλαπλής Σκλήρυνσης και της αναπηρίας

Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους:

 • Πρόληψη των υποτροπών
 • Μείωση της διάρκειας των υποτροπών
 • Βελτίωση του βαθμού ανάρρωσης έπειτα από υποτροπή
 • Περιορισμός της βλάβης που προκαλεί η Πολλαπλή Σκλήρυνση στο κεντρικό νευρικό σύστημα

Αυτοί οι μακροπρόθεσμοι στόχοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί από τα αρχικά στάδια της πάθησης, όταν είναι ακόμα εφικτό να αποτραπούν οι βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα και η επιδείνωση της αναπηρίας. 

Διαχείριση συμπτωμάτων

Τα συμπτώματα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης  μπορεί να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των ασθενών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό να ελέγχονται καλά. Υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν, για παράδειγμα, ορισμένες θεραπείες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στον έλεγχο των προβλημάτων της ουροδόχου κύστης, ενώ η φυσιοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των προβλημάτων στην ισορροπία.

Παραπομπές

 • Guide to decision making. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.mstrust.org.uk/understanding-ms/ms-symptoms-and-treatments/disease-modifying-drugs-ms-decisions/guide-decision. Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022
 • Giovannoni G et al. 2017. Brain health: time matters in multiple sclerosis. Διατίθεται στη διεύθυνση: www.msbrainhealth.org/report. Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022
 • Relapse. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.mstrust.org.uk/a-z/relapse. Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022
 • Disease modifying drugs. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.mstrust.org.uk/understanding-ms/ms-symptoms-and-treatments/disease-modifying-drugs-ms-decisions/disease-modifying#benefits. Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022
 • How is MS treated? Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.mstrust.org.uk/understanding-ms/ms-symptoms-and-treatments/how-ms-treated. Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022
 • Managing bladder problems. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.mssociety.org.uk/about-ms/signs-and-symptoms/bladder/managing-bladder-problems Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022
 • Balance. Διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.mstrust.org.uk/a-z/balance. Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022

MAT-GR-2200494-V.1-07.2022