Επίπεδα γλυκόζης στο αίμα

Πρέπει να παρακολουθώ τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα μου και πώς;

Εάν πάσχετε από διαβήτη, είναι σημαντικό να ελέγχετε τακτικά το επίπεδο της γλυκόζης στο αίμα σας (ονομάζεται και σάκχαρο αίματος). Τα αποτελέσματα αυτά σας βοηθούν να παίρνετε αποφάσεις σχετικά με την τροφή που λαμβάνετε και τη σωματική δραστηριότητα, και να κάνετε προσαρμογές στη θεραπεία.

Οι αποφάσεις αυτές μπορούν να σας βοηθήσουν να πάρετε τον έλεγχο της νόσου και να καθυστερήσετε ή ακόμη και να προλάβετε τις επιπλοκές του διαβήτη όπως η καρδιακή προσβολή, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή η τύφλωση.

Αυτό είναι ο λόγος που είναι σημαντικό να ελέγχετε τακτικά το σάκχαρο στο αίμα σας και να γνωρίζετε ποιες είναι οι παράμετροι που πρέπει να ελέγχονται και πότε.

Πώς μπορώ να ελέγχω τη γλυκόζη στο αίμα μου;

Ο μετρητής της γλυκόζης αίματος είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη συσκευή για τον έλεγχο της γλυκόζης αίματος αρκετές φορές την ημέρα. Είναι μία μικρή συσκευή που μετράει το επίπεδο της γλυκόζης στο αίμα σας σε μία δεδομένη στιγμή. Για τον σκοπό αυτό χρειάζεται μία μικρή σταγόνα αίματος. Για τη λήψη της θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν σκαρφιστήρα για να τρυπήσετε το δάχτυλο. Στη συνέχεια τοποθετείτε τη σταγόνα του αίματος σε μία ταινία μέτρησης για να απορροφηθεί, την οποία έχετε εισαγάγει στον μετρητή γλυκόζης. Αυτό μπορεί να γίνεται καθημερινά όσες φορές σας συστήσει ο γιατρός σας, ή εάν νιώθετε ότι χρειάζεται πιο συχνός έλεγχος (για παράδειγμα εάν νιώθετε ότι τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα σας έχουν πέσει σημαντικά, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο να παρουσιάσετε ένα υπογλυκαιμικό επεισόδιο).

Ποιο είναι το επίπεδο της γλυκόζης αίματος που πρέπει να στοχεύω όταν έχω διαβήτη;

Διάφορες διεθνείς επιστημονικές εταιρείες έχουν πραγματοποιήσει συστάσεις σχετικά με τους γλυκαιμικούς στόχους για τα άτομα με διαβήτη. Γενικά, υπάρχουν 2 στόχοι ανάλογα με το πότε μετράτε τη γλυκόζη αίματος:

  • Όταν ξυπνάτε καθώς και πριν από τα γεύματα: 80 έως 130 mg/dL (4,5 έως 7,0 mmol/l)
  • 2 ώρες μετά την έναρξη ενός γεύματος: κάτω από 180 mg/dL (κάτω από 10,0 mmol/l)

Όμως πρέπει να θυμάστε ότι οι στόχοι για τη γλυκόζη είναι ατομικοί και θα πρέπει να μιλήσετε με την ομάδα φροντίδας της υγείας σας σχετικά με το ποιοι είναι οι στόχοι ειδικά για εσάς.

Τί είναι η A1C ή γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη;

Η A1C (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη) είναι μία εξέταση αίματος που δείχνει ποια είναι κατά μέσο όρο τα επίπεδα της γλυκόζης αίματος που είχατε τους τελευταίους 2 με 3 μήνες. Μετράει πόση γλυκόζη έχει δεσμευτεί στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Επειδή παράγετε συνεχώς νέα ερυθρά αιμοσφαίρια για την αντικατάσταση των παλαιών, η A1C αλλάζει με την πάροδο του χρόνου καθώς μεταβάλλονται τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα σας.

Η μέτρηση αυτή αποτελεί μία σημαντική παράμετρο που δείχνει εάν πρέπει να γίνουν αλλαγές στον τρόπο ζωής ή στη θεραπείας σας, καθώς το αποτέλεσμα της A1C συνήθως αντιστοιχεί στις γενικές τάσεις που παρατηρείτε στους καθημερινούς ελέγχους της γλυκόζης.

Πόσο συχνά θα πρέπει να μετράω την A1C;

Συνήθως τα επίπεδα της A1C θα πρέπει να μετρώνται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Εάν η θεραπεία σας έχει αλλάξει και πρέπει να παρακολουθηθεί η αποτελεσματικότητά της ή εάν κάνετε άλλες αλλαγές στον τρόπο ζωής σας, ενδέχεται να χρειάζεται να ελέγχεται πιο συχνά, για παράδειγμα κάθε 3 μήνες.

Κάποιες καταστάσεις, όπως η παρουσία αναιμίας, οι ανωμαλίες της αιμοσφαιρίνης ή άλλες καταστάσεις, μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα της A1c και θα ληφθούν υπόψη από την ομάδα φροντίδας της υγείας σας προκειμένου να σας δώσει περαιτέρω οδηγίες.

Ποιος είναι ο συνιστώμενος στόχος για την A1C;

Για τους περισσότερους ενήλικες με διαβήτη, οι διεθνείς επιστημονικές εταιρίες συνιστούν στοχευόμενη τιμή A1c χαμηλότερη από 7%. Ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει υψηλότερο ή χαμηλότερο στόχο με βάση την ηλικία σας και άλλους παράγοντες όπως η διάρκεια του διαβήτη και οι συννοσηρότητες. Η επίτευξη του στόχου για την A1c σας βοηθάει στην πρόληψη ή την καθυστέρηση των επιπλοκών του διαβήτη που μπορεί να εμφανιστούν με την πάροδο του χρόνου.

Εξακολουθεί να χρειάζεται να ελέγχω τη γλυκόζη αίματος με μετρητή εάν ελέγχω τακτικά την A1C;

Και τα δύο είδη ελέγχου είναι σημαντικά. Τα άμεσα αποτελέσματα του μετρητή γλυκόζη χρησιμοποιούνται για να λαμβάνετε καθημερινές αποφάσεις με βάση τις οδηγίες τις ομάδας φροντίδας της υγείας σας. Η A1C σας δίνει μία συνολική εικόνα για τον έλεγχο των μέσων επιπέδων της γλυκόζης τους τελευταίους 2 με 3 μήνες.

MAT-GR-2100612 /v.1/ September 2021