Μάθηση και προσωπική ανάπτυξη

Κάθε εργαζόμενος της Sanofi έχει την ευκαιρία να διευρύνει τις δεξιότητές του και να αναπτύξει εξειδίκευση, γεγονός που έχει θετικό αντίκτυπο στην εταιρική αλλά και την προσωπική του επιτυχία.

Προσφέρουμε στους ανθρώπους μας τους απαραίτητους πόρους και τα εργαλεία που χρειάζονται για να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε εργαζόμενο να αξιοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες εκπαίδευσης για να προωθήσει τη σταδιοδρομία του. Είτε μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης [eLearning], είτε με τη συμμετοχή σε τοπικά και παγκόσμια προγράμματα ανάπτυξης, οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν πολύτιμες δεξιότητες για το μέλλον. Επιπλέον, ενθαρρύνουμε τους εργαζομένους να συμμετέχουν σε διατμηματικές και διεθνείς ομάδες έργου, ως βασικό στοιχείο της εκμάθησης και ανάπτυξής τους στο πλαίσιο της παγκόσμιας οργάνωσης.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα κέντρα μάθησης και οι ακαδημίες επιτρέπουν στους ανθρώπους μας να εξελίσσουν την εξειδίκευσή τους και να ανακαλύπτουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εργάζονται και να δρουν διαφορετικά ώστε να συνεισφέρουν στη βιώσιμη απόδοση της εταιρείας. Σε ολόκληρο τον οργανισμό, μοιραζόμαστε μία κοινή αντίληψη σχετικά με τις ικανότητες και τις συμπεριφορές που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων μας.

Αναγνώριση και επιβράβευση

Στη Sanofi, η επιβράβευση συνδέεται στενά με τα επαγγελματικά επιτεύγματα, την ομαδική επιτυχία και τις ατομικές επιδόσεις.Κάθε εργαζόμενος έχει την ευκαιρία να συζητά με τον προϊστάμενό του, να προσδιορίζουν από κοινού τους ετήσιους στόχους απόδοσης και εξέλιξης και να καθορίζουν τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατό να επιτευχθούν. Τα παραπάνω αξιολογούνται συνήθως στα μέσα και στο τέλος του έτους, όταν κάθε εργαζόμενος πραγματοποιεί μία συζήτηση αξιολόγησης της απόδοσής του και της προόδου της εξέλιξής του. Αυτή η αξιολόγηση συνυπολογίζει όχι μόνο τη βραχυπρόθεσμη απόδοση, αλλά και τις δεξιότητες και ικανότητες, το δυναμικό και την αφοσίωσή του μακροπρόθεσμα.

Οι συνολικές αποδοχές περιλαμβάνουν οικονομική ανταμοιβή και παροχές. Αναγνωρίζεται η ατομική απόδοση και διασφαλίζεται η εσωτερική ισότητα, και η ανταγωνιστικότητα σε σχέση με την τοπική αγορά. Παράλληλα διασφαλίζεται η ίση ανταμοιβή γυναικών και ανδρών που κατέχουν παρόμοιες θέσεις. Οι παροχές προσδιορίζονται με αμεροληψία, είναι σε συμμόρφωση με τους εταιρικούς κανονισμούς και την τοπική κουλτούρα, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουν την κοινωνική και προσωπική υπευθυνότητα.

Ανάπτυξη και κινητικότητα

Στη Sanofi, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που θέτει προκλήσεις, αναπτύσσει και καλλιεργεί τη μάθηση και τις νέες ιδέες, ενώ ενθαρρύνουμε όλους τους εργαζομένους να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και να ακολουθούν τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες.

Ενθαρρύνεται η διατμηματική μετακίνηση στο πλαίσιο ενός ευρέος φάσματος διαφορετικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και τμημάτων. Αναδύονται ευκαιρίες διεθνούς κινητικότητας όταν υπάρχει ανάγκη για τη μετάδοση δεξιοτήτων ή γνώσεων, ή στο πλαίσιο ενός καθορισμένου πλάνου ανάπτυξης ταλέντων. Κάθε εργαζόμενος διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διερεύνηση νέων ευκαιριών και ρόλων στην εταιρεία με την υποστήριξη και την καθοδήγηση του προϊσταμένου.

Υποστηρίζοντας την επαγγελματική εξέλιξη και την κινητικότητα μέσα στον όμιλο, η παγκόσμια διαδικασία Διαχείρισης Ταλέντων [Talent Management] μας βοηθά να εντοπίζουμε, να αναπτύσσουμε και να διαχειριζόμαστε τα ταλέντα μας σε ολόκληρο τον οργανισμό, διασφαλίζοντας ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις προκειμένου ο Όμιλος να μπορεί να επιτύχει τους επιχειρησιακούς στόχους του.

Μέσω μίας σταθερής και διαρκούς διαδικασίας αξιολόγησης ταλέντων:
  • Αξιοποιούμε τα καλύτερα ταλέντα
  • Αναπτύσσουμε τους μελλοντικούς μας ηγέτες
  • Αναγνωρίζουμε και προωθούμε σημαντικά ταλέντα ως κοινό πόρο του Ομίλου
  • Καλλιεργούμε και προωθούμε την κουλτούρα υψηλών επιδόσεων
  • Προωθούμε τη διαφορετικότητα
Διαφορετικότητα στη Sanofi

Ως μία παγκόσμια εταιρεία που σέβεται όλες τις κουλτούρες, είμαστε πεπεισμένοι ότι η διαφορετικότητα των εργαζομένων και το ταλέντο τους, καθιστά την εταιρεία μας πρωτοποριακή, αποτελεσματική και ανταγωνιστική.

Η διαφορετικότητα περιλαμβάνει όλες τις πτυχές ενός ατόμου που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός οργανισμού, όπως η κουλτούρα, η εκπαίδευση, η εργασιακή εμπειρία, το φύλο, η ηλικία, η εθνικότητα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η αναπηρία, η θρησκεία καθώς και άλλα χαρακτηριστικά που καθιστούν κάθε άτομο μοναδικό.

Η καλλιέργεια ενός εργασιακού περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα, αξιοπρέπεια, αμεροληψία και σεβασμό στη διαφορετικότητα για όλους τους εργαζομένους, αποτελεί μέρος του Κώδικα Δεοντολογίας της Sanofi, καθώς και της προσέγγισής μας στο πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR)

 

MAT-GR-2300087 – v.1 – 2/2023