Είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές της επιστημονικής αριστείας. Οι ομάδες Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) της εταιρίας μας εργάζονται καθημερινά για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, μετατρέποντας τα πρωτοποριακά επιτεύγματα της επιστήμης σε προηγμένες θεραπείες και εμβόλια.

Καινοτόμες προσεγγίσεις

Για να «ξεκλειδώσει» τις δυνατότητες της επιστήμης του μέλλοντος, ώστε να αναπτύσσει τις πλέον προηγμένες θεραπείες, η κοινότητα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) της Sanofi:

  • επενδύει σε θεραπείες με πολλαπλή στόχευση, με σκοπό την αντιμετώπιση πολλών νοσημάτων με ένα και μοναδικό φάρμακο
  • επεξεργάζεται συνδυαστικές θεραπείες, προκειμένου να αναπτύξει πιο  αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης της κάθε νόσου
  • αναπτύσσει νέους βιολογικούς παράγοντες, για να δημιουργήσει φάρμακα ακριβείας
  • διεξάγει επαναστατική έρευνα, προκειμένου να «ξεκλειδώσει» τις δυνατότητες της γονιδιακής θεραπείας
  • αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες για να βοηθήσει τους ασθενείς να διαχειρίζονται καλύτερα τις χρόνιες παθήσεις.

Γραμμή Έρευνας & Ανάπτυξης

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, η γραμμή Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) της Sanofi περιλάμβανε 91 ενέργειες σχετικά με φάρμακα και εμβόλια, 34 εκ των οποίων βρίσκονται στη Φάση 3 ή ο φάκελος των οποίων έχει κατατεθεί στις ρυθμιστικές αρχές προς έγκριση. Οι ενέργειες αυτές αφορούν σε νέα μόρια, καθώς και σε υφιστάμενους θεραπευτικούς παράγοντες που είναι υπό έρευνα για πρόσθετες ενδείξεις ή διαφορετικές φαρμακευτικές μορφές.

Πεδία έρευνας

 Η Sanofi επενδύει στα ακόλουθα πεδία έρευνας προκειμένου να ανακαλύψει καινοτόμες λύσεις για τους ασθενείς: 

Ανοσολογία & Φλεγμονή

Οι ερευνητές της Sanofi στοχεύουν στην εξισορρόπηση των ανοσολογικών και φλεγμονωδών αποκρίσεων που ευθύνονται για την εκδήλωση συστημικών χρόνιων νόσων. Συνδυάζοντας μοριακά και κλινικά δεδομένα, καθώς και δεδομένα σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πρακτικής, οι ομάδες Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) της εταιρίας, διανοίγουν νέους ορίζοντες στην ανοσολογία ακριβείας. Εφαρμόζουν την εκτεταμένη γνώση και ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, για να διευρευνίσουν κοινά μονοπάτια που αφορούν σε συστημικές νόσους (π.χ. άσθμα, ατοπική δερματίτιδα) και περιφερικές φλεγμονώδεις νόσους (π.χ. ρευματοειδής αρθρίτιδα), καθώς και τις αυτοάνοσες προκλήσεις στον διαβήτη τύπου 1 και τον καρκίνο.

Ογκολογία

Με σαφή στόχευση, ευρεία τεχνογνωσία στους κόλπους της εταιρίας και κορυφαίους στον κλάδο συνεργάτες, οι επιστήμονές μας σχεδιάζουν νέα φάρμακα με τη δυνατότητα να διαμορφώσουν τη ζωή των ασθενών με καρκίνο παγκοσμίως. Οι ομάδες μας αξιοποιούν την ευρεία κληρονομιά μας στη μικρομοριακή έρευνα και τις προηγμένες δυνατότητές μας στην ανάπτυξη βιολογικών θεραπειών, με σκοπό να προσφέρουν νέες θεραπευτικές λύσεις στους ασθενείς με καρκίνο. Η στρατηγική μας στην ογκολογία εστιάζει σε τέσσερις νοσολογικές κατηγορίες: το πολλαπλό μυέλωμα και άλλους αιματολογικούς καρκίνους, τον καρκίνο του δέρματος, τον καρκίνο του πνεύμονα, καθώς και τον καρκίνο του μαστού και άλλους καρκίνους που είναι θετικοί σε ορμονικούς υποδοχείς.

Νευρολογία

Για να βοηθήσει τους εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν με νευρολογικές διαταραχές σε ολόκληρο τον κόσμο, η Sanofi αναπτύσσει νέα φάρμακα που βασίζονται σε γνώσεις που έχουν αντληθεί από την εμπειρία των ασθενών και στα εξαιρετικά επιτεύγματα της επιστήμης. Με τη χρήση επαναστατικών τεχνολογιών, οι επιστήμονες της Sanofi αναπτύσσουν στοχευμένες, δυνητικά τροποποιητικές της νόσου θεραπείες για διαταραχές, όπως η πολλαπλή σκλήρυνση και η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός κορυφαίων στην κατηγορία τους φαρμάκων που επιβραδύνουν ή αναστέλλουν τον εκφυλισμό των νευρικών κυττάρων, ελέγχουν τη νευροφλεγμονή και προστατεύουν ή αποκαθιστούν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Σπάνιες αιματολογικές διαταραχές

Οι ομάδες Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) της Sanofi επιδιώκουν να αλλάξουν το πρότυπο φροντίδας για τα άτομα που πάσχουν από σπάνιες αιματολογικές διαταραχές. Το μοναδικό πρόγραμμα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) της εταιρείας μας αξιοποιεί την κληρονομιά μας στις καινοτόμες θεραπείες, η οποία έχει ως αφετηρία την ανάπτυξη των πρώτων παραγόντων πήξης με παρατεταμένο χρόνο ημίσειας ζωής για τη θεραπεία της αιμορροφιλίας Α και Β και επεκτείνεται στην πρώτη εγκεκριμένη θεραπεία για την επίκτητη θρομβωτική θρομβοκυτταροπενική πορφύρα (aTTP) και στην πρωτοποριακή έρευνα για τη νόσο των ψυχροσυγκολλητινών.

Σπάνιες παθήσεις

Η Sanofi έχει ισχυρά θεμέλια στα αθροιστικά λυσοσωμικά νοσήματα: μία ομάδα σπάνιων γενετικών παθήσεων που προκαλούνται από την ανεπάρκεια ενζύμων. Οι ομάδες μας αναπτύσσουν πρωτοποριακά φάρμακα για διαταραχές, όπως οι νόσοι Fabry, Gaucher και Pompe και προχωρούν προς την ανακάλυψη θεραπειών για ασθενείς με γαγγλιοσίδωση GM2 (νόσος Tay-Sachs, παραλλαγή AB και νόσος Sandhoff) και ανεπάρκεια όξινης σφιγγομυελινάσης (ASMD). Οι γνώσεις που αποκτούμε από την έρευνα των σπάνιων παθήσεων  μπορεί να έχουν εφαρμογή και σε άλλες νόσους.

Εμβόλια

Προκειμένου να συμβάλουν στην ανάσχεση της διασποράς των μεταδοτικών νοσημάτων, οι ομάδες Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) της Sanofi αναπτύσσουν αντιγόνα εμβολίων: μόρια που ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να καταπολεμά τα παθογόνα. Χρησιμοποιούμε την Επιστήμη Δεδομένων για την κατάρτιση του προφίλ επιβλαβών βακτηρίων και ιών, καθώς και ένα ευρύ φάσμα κατοχυρωμένων τεχνολογιών για να στοχεύσουμε στις αδυναμίες τους. Δε σταματάμε ποτέ να καινοτομούμε. Επιδιώκουμε σταθερά την πρόοδο, μετατρέποντας την επιστήμη σε λύσεις ανοσοποίησης, που συμβάλλουν στην προστασία των ανθρώπων και των κοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Προσεγγίσεις επόμενης γενιάς στην πρωτοποριακή ανάπτυξη επαναστατικών θεραπειών

 Στη Sanofi αναπτύσσουμε φάρμακα που έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τις ζωές των ασθενών. Για να το επιτύχουμε, χρησιμοποιούμε τις πλέον προηγμένες τεχνολογικές πλατφόρμες, προκειμένου να δημιουργήσουμε νέες καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.sanofi.com/
 

Κλινικές μελέτες

Οι κλινικές μελέτες επιτρέπουν στους ερευνητές να προσδιορίσουν εάν ένας νέος τρόπος πρόληψης ή θεραπείας μιας νόσου είναι ασφαλής και αποτελεσματικός για τους ανθρώπους. Αυτό το κρίσιμο στάδιο στη δημιουργία ενός νέου φαρμάκου ή εμβολίου απαιτεί έρευνα που διαρκεί πολλά χρόνια, ακόμα και δεκαετίες. Η προσφορά των ανθρώπων που συμμετέχουν στις κλινικές μελέτες είναι ανυπολόγιστη, καθώς  συμβάλλει στην επιστημονική πρόοδο και στην εξέλιξη της ιατρικής προς την ανακάλυψη νέων θεραπειών και τη διασφάλιση καλύτερου επιπέδου υγείας στις κοινότητες των ανθρώπων.

 Οι ομάδες Έρευνας & Ανάπτυξης της Sanofi εργάζονται απευθείας με τους ασθενείς, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τις προτεραιότητες, τις εμπειρίες και τις ανάγκες τους, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ακούγοντας με προσοχή τους ασθενείς και εστιάζοντας στη μετάφραση της εμπειρίας τους σε πράξη, από τα πρωιμότερα στάδια ανάπτυξης μέχρι τις κλινικές μελέτες και τα στάδια που ακολουθούν, οι ερευνητές μας μπορούν να αναπτύσσουν νέες λύσεις υγειονομικής φροντίδας που προσφέρουν σημαντικές εκβάσεις, να καλύπτουν ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. 

 Οι ασθενείς ενημερώνονται για τις κλινικές μελέτες που ενδέχεται να είναι κατάλληλες για αυτούς μέσω του θεράποντος ιατρού τους. Μπορεί να αποφασίσουν να συμμετάσχουν με γνώμονα το ενδεχόμενο όφελος από μια καινοτόμο θεραπεία, ειδικότερα εάν έχουν στη διάθεσή τους περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές ή εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες επιλογές. Ορισμένοι μπορεί επίσης να αποφασίσουν να συμμετάσχουν επειδή επιθυμούν να υποστηρίξουν την κοινότητα των ασθενών ή να συμβάλλουν στην έρευνα για μια συγκεκριμένη θεραπεία.

Η Sanofi κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές μελέτες της σε δημόσια μητρώα ελεύθερης πρόσβασης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

Επενδύουμε στις Κλινικές Μελέτες και στη χώρα μας!

Στην Ελλάδα διαθέτουμε Τμήμα Κλινικών Μελετών στελεχωμένο από επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στο χώρο της κλινικής έρευνας και δυναμική παρουσία στους σχετικούς Θεσμικούς Φορείς της χώρας καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες ειδικούς στην παρακολούθηση των κλινικών μελετών.

Η δραστηριότητά μας εκτείνεται κυρίως στις θεραπευτικές περιοχές της ανοσολογίας, της ογκολογίας, της αιματολογίας, της πολλαπλής σκλήρυνσης και των σπάνιων νοσημάτων*.

Στη δραστηριότητά μας τοπικά συμμετέχουν τα σημαντικότερα και πλέον εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, βρίσκονται σε εξέλιξη 25 κλινικές μελέτες, οι οποίες διεξάγονται σε σχεδόν 100 Ερευνητικά Κέντρα, με τη συμμετοχή περίπου 400 ασθενών, ενώ 8 ακόμα κλινικές μελέτες προβλέπεται να ξεκινήσουν στο προσεχές χρονικό διάστημα*. 

*Δεδομένα Απριλίου ’22

MAT-GR-2200477-V.1-07.2022