καρδιαγγειακά

Υποστηρίζοντας τους ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα

Η ζωή είναι ένα ταξίδι υγείας. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι σήμερα η συχνότερη και κύρια αιτία θανάτου στη χώρα μας, καθώς στερούν τη ζωή από 50.000 ανθρώπους ετησίως*. Τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου και την εκδήλωση εμφράγματος.

καρδιαγγειακά
Ως συνοδοιπόροι στο ταξίδι υγείας,
εμείς στη Sanofi σε συνεργασία με τη Regeneron, αναπτύσσουμε και διαθέτουμε καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις για τους ασθενείς που δεν μπορούν να ελέγξουν τη χοληστερόλη τους, προσφέροντας τους τη δυνατότητα για μια καλύτερη ζωή.

*World Health Organization - Noncommunicable Diseases (NCD) Country Profiles, 2014. Last assessed 01/02/2018.
http://www.who.int/nmh/countries/grc_en.pdf