Πολλαπλή Σκλήρυνση

Βελτιώνουμε τη ζωή των ανθρώπων με Πολλαπλή Σκλήρυνση

Η ζωή είναι ένα ταξίδι υγείας για 10.000 ανθρώπους με Πολλαπλή Σκλήρυνση και τις οικογένειές τους στην Ελλάδα*, καθώς βιώνουν συναισθηματικές και σωματικές προκλήσεις, που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

Πολλαπλή Σκλήρυνση
Ως συνοδοιπόροι στο ταξίδι υγείας,
εμείς, στη Sanofi αναπτύσσουμε καινοτόμες θεραπείες που αναστέλλουν την εξέλιξη της νόσου και βελτιώνουν τις ζωές αυτών των ανθρώπων και των οικογενειών τους, ενώ παράλληλα υποστηρίζουμε ενέργειες για την ενημέρωση και εκπαίδευση της κοινότητας των ασθενών.
*Rev Neurol (Paris). 2016 Jan;172(1):3-13. doi: 10.1016/j.neurol.2015.10.006. Epub 2015 Dec 21