θρόμβωση

Προλαμβάνοντας και θεραπεύοντας τη θρόμβωση

Η ζωή είναι ένα ταξίδι υγείας για τους ασθενείς μετά από μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση και για όσους είναι σε παρατεταμένη ακινητοποίηση, καθώς η δημιουργία θρόμβων είναι απειλητική για τη ζωή τους.

θρόμβωση
Ως συνοδοιπόροι στο ταξίδι υγείας,
εμείς, στη Sanofi Ελλάδας, προσφέρουμε για περισσότερα από 25 χρόνια καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις που έχουν δώσει τη δυνατότητα σε πάνω από 4 εκατομμύρια ασθενείς να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη ζωή.