Κάτι περισσότερο από ένα απλό «δερματικό εξάνθημα»

Η Ατοπική Δερματίτιδα είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό «δερματικό εξάνθημα». Είναι μία χρόνια, πολύπλοκη, συστηματική νόσος που έχει σημαντικές σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις και προκαλείται, εν μέρει, από μία υποκείμενη φλεγμονή στο σώμα η οποία θεωρείται ότι οφείλεται σε ένα υπερβολικά ενεργό ανοσοποιητικό σύστημα. [1,2]

Επιπολασμός

Ο παγκόσμιος επιπολασμός της Ατοπικής Δερματίτιδας παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις. Παγκοσμίως, το  2–10% των ενηλίκων πάσχει από Ατοπική Δερματίτιδα.[3]  Στην Ευρώπη περίπου το 4,4% του πληθυσμού πάσχει από Ατοπική Δερματίτιδα.[4]

Η έναρξη της νόσου επηρεάζει ενήλικες & παιδιά

Η Ατοπική Δερματίτιδα επηρεάζει ενήλικες και παιδιά. Παρατηρούνται διαφορετικές ηλικίες έναρξης της νόσου και διαφορετικοί βαθμοί σοβαρότητας.[5] Η Ατοπική Δερματίτιδα ενδέχεται να υποχωρήσει μετά την εφηβεία, όμως περίπου το 30% των παιδιών με Ατοπική Δερματίτιδα συνεχίζει να πάσχει από τη νόσο κατά την ενήλικη ζωή. Η έναρξη της νόσου στο 15%-30% των ενηλίκων συμβαίνει κατά την ενήλικη ζωή.[6-11]

Επιπτώσεις στο δέρμα

Η μέτρια έως σοβαρή Ατοπική Δερματίτιδα χαρακτηρίζεται από επώδυνες βλάβες σε εκτεταμένα τμήματα του σώματος οι οποίες μπορεί να καλύπτουν πάνω από το  50% της επιφάνειας του σώματος.[13] Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν συνεχή κνησμό, ξηρότητα, σκάσιμο, ερυθρότητα, δημιουργία εφελκίδων και εξιδρώματος.[12,13] Το επίμονο ξύσιμο στο σημείο του κνησμού είναι δυνατό να προκαλέσει βλάβη του δέρματος και να αυξήσει τον κίνδυνο λοίμωξης.[13-15]

Επιπτώσεις στην υγεία

Έως το 72% των ατόμων με μέτρια έως σοβαρή Ατοπική Δερματίτιδα εμφανίζουν άλλες συνοσηρότητες που προκαλούνται από μία κοινή υποκείμενη φλεγμονώδη διαδικασία, όπως άσθμα, ρινικούς πολύποδες, αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργική επιπεφυκίτιδα, τροφική αλλεργία και χρόνια ρινοκολπίτιδα.[16]

Επιπτώσεις στην ψυχολογία

Καθώς τα ορατά συμπτώματα και οι βλάβες της Ατοπικής Δερματίτιδας εμφανίζονται συχνά στα χέρια και το πρόσωπο, πολλοί ενήλικες με Ατοπική Δερματίτιδα αισθάνονται ντροπή και αμηχανία, συχνά αποφεύγουν την εργασία και τις κοινωνικές δραστηριότητες [1,17,18] και βιώνουν αισθήματα κατάθλιψης και/ή άγχους.[17]

Επιπτώσεις στην κοινωνία

Οι διαταραχές ύπνου λόγω της Ατοπικής Δερματίτιδας μπορεί να οδηγήσουν σε κόπωση και μειωμένη ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων,[19] συμπεριλαμβανομένης της εργασιακής απόδοσης.[20,21] Τα άτομα που ζουν με Ατοπική Δερματίτιδα αναφέρουν ότι το 10% της εργασιακής απόδοσης επηρεάζεται στη διάρκεια μιας έξαρσης με 2,7 ημέρες κατά μέσο όρο  απουσίας από την εργασία.[17] Η σχολική απόδοση των παιδιών με Ατοπική Δερματίτιδα μπορεί επίσης να επηρεάζεται ως αποτέλεσμα των απουσιών από το σχολείο.[17,18,22,23] Η διαχείριση της ανεπαρκώς ελεγχόμενης Ατοπικής Δερματίτιδας επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στους ασθενείς, τις οικογένειές τους και την κοινωνία ως σύνολο. Όσο εντείνεται η σοβαρότητα της νόσου, τόσο αυξάνεται και η οικονομική επιβάρυνση.[20,24-26]

Διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές

Οι υφιστάμενες στρατηγικές διαχείρισης της Ατοπικής Δερματίτιδας αφορούν στην αποκατάσταση του δερματικού φραγμού, την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, την ελαχιστοποίηση του αριθμού των εξάρσεων της νόσου και τη μείωση του βαθμού και της διάρκειάς τους, παράλληλα με την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τη θεραπεία.[14,27] Όταν οι θεραπείες που εφαρμόζονται τοπικά δεν προσφέρουν επαρκή έλεγχο, οι ασθενείς αναγκάζονται να καταφύγουν σε συστηματική θεραπεία[8] Η χρήση των συστηματικών ανοσοκατασταλτικών περιλαμβάνει και φάρμακα εκτός ενδείξεων και οδηγεί σε ευρεία ανοσοκαταστολή. Αυτά τα φάρμακα και τα από του στόματος κορτικοστεροειδή σχετίζονται με πιθανές παρενέργειες που είναι δυνατό να περιορίσουν τη μακροχρόνια χρήση τους.[28-31]

Ακάλυπτη ανάγκη για επιπλέον επιλογές

Πολλοί ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή Ατοπική Δερματίτιδα αναφέρουν σοβαρό κνησμό και έξαρση των σημείων και των συμπτωμάτων, παρά τη χρήση θεραπείας που εφαρμόζεται τοπικά και/ή συστηματικής θεραπείας, γεγονός που δείχνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται ανάγκη για επιπλέον θεραπευτικές επιλογές.[32-36]

Επίτευξη βέλτιστου ελέγχου

Οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις επιδιώκουν να προσφέρουν μια πιο στοχευμένη μακροπρόθεσμη προσέγγιση στη συστηματική θεραπεία για τους ασθενείς που πάσχουν από μη ελεγχόμενη Ατοπική Δερματίτιδα.[37]

 Οι πληροφορίες σχετικά με την υγεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα παρέχονται μόνο για γενικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο επαγγελματίας υγείας που σας παρακολουθεί αποτελεί τη μοναδική και πλέον κατάλληλη πηγή πληροφόρησης σχετικά με την υγεία σας. Απευθυνθείτε στον επαγγελματία υγείας εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την υγεία ή τη θεραπεία σας.

[1] E. Simpson, T. Bieber and L. Eckert, “Patient burden of moderate to severe atopic dermatitis (AD): Insights from a phase 2b on clinical trial of dupilumab in adults,” Am Acad Dermatol, vol. 74, no. 3, pp. 491-498, 2016;
[2] D. Leung, R. Nicklas and J. Li, “Disease management of atopic dermatitis: an updated practice parameter. Joint Task Force on Practice Parameters,” Ann Allergy Asthma Immunol, vol. 93, no. 3 (Suppl. 2), pp. S1-S21, 2004;
[3] World Allergy Organization, “White book on allergy: update 2013,” 2013. [Online]. Available: http://www.worldallergy.org/UserFiles/fi [Accessed 24 July 2017];
[4] S. Barbarot, S. Auziere, A. Gadkari, G. Girolomoni, L. Puig, E. L. Simpson, D. J. Margolis, M. de Bruin-Weller, L. Eckert, “Epidemiology of atopic dermatitis in adults: results from an international survey”, Allergy, vol. 73, no.6, pp. 1284-1293, 2018; 
[5] T. Bieber, “Personalized management of atopic dermatitis: beyond emollients and topical steroids”. In: T. B, F. N, eds. “Personalized treatment options in dermatology”, Springer-Verlag, pp. 61-76, 2015;
[6] T. Bieber, “Atopic dermatitis 2.0: from the clinical phenotype to the molecular taxonomy and stratifi medicine,” Allergy, vol. 67, no. 12, pp. 1475-1482, 2012;
[7] D. Garmhausen, T. Hagemann and T. Bieber, “Characterization of different courses of atopic dermatitis in adolescent and adult patients,” Allergy, vol. 68, no. 4, pp. 498-506, 2013;
[8] L. Eichenfi W. Tom and S. Chamlin, “Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 1. Diagnosis and assessment of atopic dermatitis,” J Am Acad Dermatol, vol. 70, no. 2, pp. 338-351, 2014;
[9] T. Bieber, “Atopic dermatitis, Mechanisms of Disease,” N Engl J Med, vol. 358, no. 14, pp. 1483-1494, 2008;
[10]  E. Guttman-Yassky, K. Nograles and J. Krueger, “Contrasting pathogenesis of atopic dermatitis and psoriasis--part I: clinical and pathologic concepts,” J Allergy Clin Immunol, vol. 127, no. 5, pp. 1110-1118, 2011;
[11] A. Blauvelt, M. de Bruin-Weller and M. Gooderham M (2017). Long-term management of moderate-to-severe atopic dermatitis with dupilumab and concomitant topical corticosteroids (LIBERTY AD CHRONOS): a 1-year, randomised, double-blinded, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet, 389(10086), pp. 2287-2303;
[12]  K. Eyerich, S. Eyerich and T. Biedermann, “The Multi-Modal Immune Pathogenesis of Atopic Eczema,” Trends Immunol, vol. 36, no. 12, pp. 788-801, 2015;
[13] C. Correale, C. Walker and L. Murphy, “Atopic dermatitis: a review of diagnosis and treatment,” Am Fam Physician, vol. 60, no. 4, pp. 1191-1198, 1999;
[14] J. Ring, A. Alomar and T. Bieber, “Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) Part I,” J Eur Acad Dermatol Venereol, vol. 26, no. 8, pp. 1045-1060, 2012;
[15] E. Simpson, “Comorbidity in Atopic Dermatitis,” Curr Dermatol Rep, vol. 1, no. 1, pp. 29-38, 2012;
[16] E. Simpson, E. Guttman-Yassky, D. J Margolis et al (2016). Chronicity, Comorbidity and Life Course Impairment in Atopic Dermatitis: Insights from a Cross-Sectional Study in US Adults. Poster P0301 presented at 25th EADV; (September 28–October 2, 2016, Vienna, Austria);
[17] T. Zuberbier, S. Orlow and A. Paller, “Patient perspectives on the management of atopic dermatitis,” J Allergy Clin Immunol, vol. 118, no. 1, pp. 226-232, 2006;
[18] A. Torrelo, J. Ortiz and A. Alomar, “Atopic dermatitis: impact on quality of life and patients’ attitudes toward its management,” Eur J Dermatol, vol. 22, no. 4, pp. 97-105, 2012;
[19] J. Schmitt, F. Csotonyi, A. Bauer and M. Meurer, “Determinants of treatment goals and satisfaction of patients with atopic eczema,” J Dtsch Dermatol Ges, vol. 6, no. 6, pp. 458-465, 2008;
[20] W. Wei, A. Gadkari and R. Klumph, “Burden of disease among employees with atopic dermatitis: comorbidities, healthcare resource utilization/costs, and absenteeism (abstract LO2),” J Manag Care Spec Pharm, vol. 21, no. 10-a, pp. S64-S65, 2015;
[21] 21  E. Holm, S. Esmann and G. Jemec, “The handicap caused by atopic dermatitis – sick leave and job avoidance,” J Eur Acad Dermatol Venereol, vol. 20, no. 3, p. 255–259, 2006;
[22] E.E. Brenninkmeijer, C.M. Legierse, J.H. Sillevis Smitt, B.F. Last, M.A. Grootenhuis, J.D. Bos, “The course of life of patients with childhood atopic dermatitis,” Pediatr Dermatol, vol. 26, no. 1, p.14-22, 2009;
[23]  M. Boguniewicz, et al., “A multiple-domain framework of clinical, economic, and patient- reported outcomes for evaluating benefi  of interverntion in atopic dermatitis,” J Drugs Dermatol, vol. 6, no. 4, p.416-423, 2007;
[24] D. Fivenson, R. Arnold and D. Kaniecki, “The effect of atopic dermatitis on total burden of illness and quality of life on adults and children in a large managed care organization,” J Manag Care Pharm, vol. 8, no. 5, pp. 333-342, 2002;
[25] S. M. Shrestha, L. Wang and J. Chao, “Burden of atopic dermatitis: comorbidities, healthcare resource utilization, and costs in US commercial and Medicare adult populations (abstract L02),” J Manag Care Spec Pharm, vol. 22, no. 10-a, p. S71, 2016;
[26] S. Shrestha, R. Miao and L. Wang, “Burden of atopic dermatitis among adults in a State Medicaid Program (Medi-Cal) (abstract O059),” Ann Allergy Asthma Immunol, vol. 117, p. S19, 2016;
[27] R. Law and P. Kwa, Atopic Dermatitis. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 9th ed., McGraw-Hill Education, 2014;
[28] C. Akdis, M. Akdis and T. Bieber, “Diagnosis and treatment of atopic dermatitis in children and adults: European Academy of Allergology and Clinical Immunology/American Academy of Allergy, Asthma and Immunology/PRACTALL Consensus Report,” J Allergy Clin Immunol, vol. 118, no. 1, pp. 152-169, 2006;
[29] R. Sidbury, D. Davis and D. Cohen, “Guidelines of care for the management of atopic dermatitis. Part 3: Management and treatment with phototherapy and systemic agents,” J Am Acad Dermatol, vol. 71, no. 2, pp. 327-349, 2014;
[30] T. Bieber and B. Straeter, “Off-label prescriptions for atopic dermatitis in Europe,” Allergy, vol. 70, no. 1, pp. 6-11, 2015;
[31] H. Saeki,T. Nakahara and A. Tanaka, “Clinical Practice Guidelines for the Management of Atopic Dermatitis 2016,” J Dermatol, vol. 43, no. 10, pp. 1117-1145, 2016;
[32] S. Meggitt, J. Gray and N. Reynolds, “Azathioprine dosed by thiopurine methyltransferase activity for moderate  to severe atopic eczema: a double-blind, randomised controlled trial,” Lancet, vol. 367, no. 9513, pp. 839-846, 2006;
[33] D. Ashcroft, P. Dimmock and R. Garside, “Effi and tolerability of topical pimecrolimus and tacrolimus in the treatment of atopic dermatitis: meta- analysis of randomized controlled trials,” BMJ, vol. 330, no. 7490, pp. 516-522, 2005;
[34] J. Schmitt, K. Schakel and N. Schmitt, “Systemic treatment of severe atopic eczema: a systematic review,” Acta Derm Venereol, vol. 87, no. 2, p. 100–111, 2007;
[35] J. Kim, J. Shin and J. Ko, “Importance of concomitant topical therapy in moderate-to-severe atopic dermatitis treated with cyclosporine,” Dermatol Ther, vol. 29, no. 2, p. 120–125, 2016;
[36] M. Schram, E. Roekevisch and M. Leefl “A randomized trial of methotrexate versus azathioprine for severe atopic eczema,” J Allergy Clin Immunol, vol. 128, no. 2, pp. 353-359, 2011;
[37] E. Guttman-Yassky, N. Dhingra and D. Leung, “New Era of Biological Therapeutics in Atopic Dermatitis,” Expert Opin Biol Ther, vol. 13, no. 4, pp. 549-61, 2013.

MAT-GR-2000364 – V0.1 – 10/2020