Μύθος:

Η Ατοπική Δερματίτιδα είναι μια επιφανειακή δερματική πάθηση

Αλήθεια:

Η Ατοπική Δερματίτιδα αποτελεί μια χρόνια φλεγμονώδη νόσο με συμπτώματα που παρουσιάζονται ως εξάνθημα στην επιφάνεια του δέρματος.[1-4] Είναι μία περίπλοκη, συστηματική νόσος που μπορεί να έχει σημαντικές σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις και οφείλεται σε δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού.[5-7]

Μύθος

Η Ατοπική Δερματίτιδα είναι μία παιδική νόσος

Αλήθεια:

Η Ατοπική Δερματίτιδα επηρεάζει ενήλικες και παιδιά. Παρατηρούνται διαφορετικές ηλικίες έναρξης της νόσου και διαφορετικοί βαθμοί σοβαρότητας.[8]

Μύθος

Η Ατοπική Δερματίτιδα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με κρέμες 

Αλήθεια:

Πολλοί ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή Ατοπική Δερματίτιδα αναφέρουν σοβαρό κνησμό και έξαρση των σημείων και συμπτωμάτων, παρά τη χρήση θεραπειών που εφαρμόζονται τοπικά ή ακόμα και συστηματικών θεραπειών – γεγονός που δείχνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται ανάγκη για πρόσθετες θεραπευτικές επιλογές. [9-13]

Μύθος:

Ο έλεγχος της Ατοπικής Δερματίτιδας μπορεί να επιτευχθεί εύκολα

Αλήθεια:

Με την υπάρχουσα θεραπευτική προσέγγιση, τα ποσοστά αποτυχίας ελέγχου της νόσου είναι υψηλά. Η πλειοψηφία των ατόμων με μέτρια έως σοβαρή Ατοπική Δερματίτιδα δε βιώνουν σημαντική βελτίωση παρά τη λήψη θεραπείας. [9,10,13-15]

Οι πληροφορίες σχετικά με την υγεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα παρέχονται μόνο για γενικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο επαγγελματίας υγείας που σας παρακολουθεί αποτελεί τη μοναδική και πλέον κατάλληλη πηγή πληροφόρησης σχετικά με την υγεία σας. Απευθυνθείτε στον επαγγελματία υγείας εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την υγεία ή τη θεραπεία σας.

[1] Schneider et al, AAAI 2013, Practice Parameter Update, page 296.

[2] Eichenfield et al, AAD 2014, Guidelines of Care for Atopic Dermatitis, page 118.

[3] European Dermatology Forum. Guidelines to treatment. http://www.eu- roderm.org/edf/index.php/edf-           guidelines/category/5-guidelines-miscellaneous?download=36:guideline-treatment-of-atopic-eczema-atopic-dermatitis. Accessed December 23, 2016.

[4] Gelmetti and Wolleberg, BJD 2014, Atopic dermatitis- all you can do from the outside. Page 19.

[5] E. Simpson, T. Bieber and L. Eckert, “Patient burden of moderate to severe atopic dermatitis (AD): Insights from a phase 2b clinical trial of dupilumab in adults,” Am Acad Dermatol, vol. 74, no. 3, pp. 491-498, 2016;

[6] D. Leung, R. Nicklas and J. Li, “Disease management of atopic dermatitis: an updated practice parameter. Joint Task Force on Practice Parameters,” Ann Allergy Asthma Immunol, vol. 93, no. 3 (Suppl. 2), pp. S1-S21, 2004;

[7] J. Silverberg and J. Hanifin, “Adult eczema prevalence and associations with asthma and other health and demographic factors: a US population-based study,” J Allergy Clin Immunol, vol. 132, no. 5, p. 1132–1138, 2013.;

[8] T. Bieber, “Personalized management of atopic dermatitis: beyond emollients and topical steroids”. In: T. B, F. N, eds. “Personalized treatment options in dermatology”, Springer-Verlag, pp. 61-76, 2015; 

 [9] S. Meggitt, J. Gray and N. Reynolds, “Azathioprine dosed by thiopurine methyltransferase activity for moderate to severe atopic eczema: a double-blind, randomised controlled trial,” Lancet, vol. 367, no. 9513, pp. 839-846, 2006;

[10] D. Ashcroft, P. Dimmock and R. Garside, “Efficacy and tolerability of topical pimecrolimus and tacrolimus in the treatment of atopic dermatitis: meta-analysis of randomized controlled trials,” BMJ, vol. 330, no. 7490, pp. 516-522, 2005.

[11] J. Schmitt, K. Schakel and N. Schmitt, “Systemic treatment of severe atopic eczema: a systematic review,” Acta Derm Venereol, vol. 87, no. 2, p. 100–111, 2007;

[12] J. Kim, J. Shin and J. Ko, “Importance of concomitant topical therapy in moderate-to-severe atopic dermatitis treated with cyclosporine,” Dermatol Ther, vol. 29, no. 2, p. 120–125, 2016.

[13] M. Schram, E. Roekevisch and M. Leeflang, “A randomized trial of methotrexate versus azathioprine for severe atopic eczema,” J Allergy Clin Immunol, vol. 128, no. 2, pp. 353-359, 2011;

[14] J. Cury Martins, C. Martins and V. Aoki, “Topical tacrolimus for atopic dermatitis (Review),” The Cochrane Collaboration. Published by JohnWiley & Sons, Ltd., 2016;

[15] M. Iskedjian, C. Piwko and N. Shear, “Topical calcineurin inhibitors in the treatment of atopic dermatitis: a meta-analysis of current evidence,” Am J Clin Dermatol, vol. 5, no. 4, pp. 267-279, 2004;

[16]  C.L.Carroll, et al. “The burden of atopic dermatitis: Impact on the Patient, family, and Society,” Pediatric Dermatology pp. 22(3)192-9, 2005. 

MAT-GR-2000364 – V0.1 – 10/2020