Η Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι μια χρόνια νόσος που προσβάλλει το ΚΝΣ και ενέχει σημαντικό κίνδυνο αναπηρίας εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως1 και περισσότεροι από 10.000 στην Ελλάδα πάσχουν από τη συγκεκριμένη νόσο η οποία επιτίθεται στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και καταστρέφει το περίβλημα μυελίνης - το προστατευτικό στρώμα που καλύπτει τα νεύρα με τα οποία μεταφέρουν σήματα από και προς το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Η Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι η κύρια αιτία μη τραυματικής αναπηρίας σε ενήλικα νεαρά άτομα και άτομα μέσης ηλικίας, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική απώλεια παραγωγικότητας και καθημερινές προκλήσεις. 2

Η νόσος μπορεί να είναι ενεργή ακόμα και αν ο ασθενής δεν βιώνει συμπτώματα και αισθάνεται καλά. Μάλιστα, οι βλάβες που προκαλούνται στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα μπορεί να συσσωρευτούν. Τα συμπτώματά της καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από έντονη κόπωση, μούδιασμα στα άκρα ή διαταραχές όρασης έως και παράλυση ή βραδύτητα στην επεξεργασία της πληροφορίας. Η Πολλαπλή Σκλήρυνση επηρεάζει κάθε άτομο διαφορετικά, είναι σαν δαχτυλικό αποτύπωμα, διαφέρει από ασθενή σε ασθενή. Γι’ αυτό και η αντιμετώπισή της πρέπει να είναι έγκαιρη, εξατομικευμένη και ολιστική.

Σήμερα οι διαθέσιμες θεραπείες για την Πολλαπλή Σκλήρυνση έχουν αλλάξει την πορεία της νόσου. Η γνώση των επιστημόνων, των ασθενών και των φροντιστών τους σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες θεραπευτικές λύσεις μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών μακροπρόθεσμα.

H Sanofi έχει αφοσιωθεί στην υποστήριξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προκλήσεις υγείας, μεγάλες ή μικρές. Στόχος της είναι να προσφέρει καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις.


1. Rev Neurol (Paris). 2016 Jan;172(1):3-13. doi: 10.1016/j.neurol.2015.10.006. Epub 2015 Dec. 21. Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022

2. Compston, A. and A. Coles, Multiple sclerosis. Lancet, 2008. 372(9648): p. 1502-17 Τελευταία προσπέλαση: Ιούλιος 2022

MAT-GR-2200480-V.1-07.2022